De Re-integratie diensten die het UWV inkoopt, zijn bestemd voor twee typen cliënten:

– Cliënten met een AG-uitkering: WGA-, WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering.
– Cliënten met een ZiekteWet-uitkering.

Je hebt eerst toestemming nodig van het UWV om te kunnen starten met een re-integratietraject. Samen met het UWV stel je een Werkplan/Plan van aanpak op waarin beschreven wordt wat je nodig hebt en welk traject er ingezet mag worden. Dit kan een “Werkfit-traject” of een “naar Werk-traject” zijn.

Zowel ons “Werkfit maken” als “Naar Werk” starten altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Re-integratie dienst ‘Werkfit maken’

Het UWV zet de Re-integratiedienst ´Werkfit maken´ in voor cliënten om hen te versterken zodat zij na afloop van de begeleiding geschikt zijn om weer aan het werk te gaan in dienstverband of als zelfstandig ondernemer.  Choice en Partners  gaat aan de slag met:

Versterken werknemersvaardigheden:
Resultaat: de cliënt beschikt over vaardigheden om als goed werknemer te kunnen functioneren en het werk-eventueel voorafgegaan door een scholing- te kunnen hervatten.

Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit:
Bedoeling is om  de cliënt  fysiek en psychisch weerbaar  te maken en te activeren. Te leren beter met zijn belemmeringen om te gaan zodat zijn focus gericht kan worden op het hervatten van werk, ook kijken we of bijscholing noodzakelijk is.

Arbeidsmarktpositie in beeld brengen:
Het ondersteunen van de cliënt bij het verkrijgen van een realistische kijk op zijn capaciteiten en kwaliteiten in relatie tot de arbeidsmarkt.

De Re-integratie dienst ‘naar werk´

Onder de Re-integratiedienst `naar werk´ vallen alle re-integratieactiviteiten die nodig zijn om een cliënt het werk te laten hervatten en ten minste zodanig lang aan het werk te houden dat van een plaatsing kan worden gesproken. De re-integratiedienst kent daarom als resultaat de plaatsing in een regulier dienstverband  of als zelfstandig ondernemer. Het doel van re-integratie ‘Naar werk´ bij Choice en Partners is het duurzaam herplaatsen in de juiste baan.  We begeleiden de cliënt met actieve jobhunting.

Contact