De Re-integratie diensten die het UWV inkoopt, zijn bestemd voor twee typen cliënten:

– Cliënten met een AG-uitkering: WGA-, WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering.
– Cliënten met een ZiekteWet-uitkering.

Je WW-uitkering aanvragen en je WW-uitkering krijgen ligt achter je. Je bent klaar om aan de slag te gaan met je re-integratie. Je hebt eerst toestemming nodig van het UWV om te kunnen starten met een re-integratietraject. Het UWV gaat daarna samen met jou een Werkplan/Plan van aanpak opstellen waarin beschreven wordt wat je nodig hebt en welk traject er ingezet mag worden. Dit kan een “Werkfit-traject” of een “naar Werk-traject” zijn. Zo kun je je eerste uitkering net binnen hebben en toch al actief aan de slag gaan met re-integratie.

“Werkfit maken” start altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Re-integratie dienst ‘Werkfit maken’

Het UWV zet de Re-integratiedienst ´Werkfit maken´ in voor cliënten om hen te versterken. Hierdoor zijn zij na afloop van de begeleiding geschikt zijn om weer aan het werk te gaan. Dit kan zijn in dienstverband of als zelfstandig ondernemer. Choice en Partners gaat aan de slag met:

Versterken werknemersvaardigheden:
Resultaat: de cliënt beschikt over vaardigheden om als goed werknemer te kunnen functioneren en het werk -eventueel voorafgegaan door een scholing- te kunnen hervatten.

Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit:
Bedoeling is om de cliënt fysiek en psychisch weerbaar te maken en te activeren. Te leren beter met zijn belemmeringen om te gaan zodat zijn focus gericht kan worden op het hervatten van werk, ook kijken we of bijscholing noodzakelijk is.

Arbeidsmarktpositie in beeld brengen:
Het ondersteunen van de cliënt bij het verkrijgen van een realistische kijk op zijn capaciteiten en kwaliteiten in relatie tot de arbeidsmarkt.

Contact