Choice en Partners is al jarenlang gespecialiseerd in re-integratiebegeleiding, zowel in het 1e, als in het 2e spoor en zelfs 3 e spoor (WGA begeleiding ). Wij werken hierin ook samen met verschillende verzuimverzekeraars en casemanagement-bureaus. Ook kunnen wij het casemanagement en het Arbeidsdeskundig onderzoek voor u verzorgen.

Wat houdt een re-integratietraject bij Choice en Partners in ?

Als Choice en Partners ondersteuning biedt bij de re-integratie in het 1e spoor helpen we de medewerker om weer gezond en adequaat te kunnen functioneren binnen de huidige functie. Denk daarbij aan het omgaan met stress, conflicten, faalangst, grenzen stellen, effectief communiceren en het balanceren van werk en privé. Wanneer terugkeer in de oude functie niet mogelijk is, of wanneer er sprake is van langdurig verzuim, dan wordt er in het 2e spoor gezocht naar een baan buiten de organisatie, rekening houdend met de mogelijkheden van de medewerker.

Wat levert het op?

Choice en Partners vindt het belangrijk om naar de individuele medewerker te luisteren en kiest voor een persoonlijke aanpak, waarbij we de rust en ruimte creëren om vol energie en creativiteit het doel te bereiken, zowel binnen het 1e, als het 2e  en 3 e   spoor. We focussen in onze begeleiding zoveel mogelijk op wat wel kan, want daar liggen de kansen. Maar natuurlijk besteden we ook aandacht aan het loslaten van wat niet meer kan ook op grond Arbeidsdeskundig onderzoek.

Het begeleidingstraject bestaat uit controleerbare, transparante acties waarbij we veel contact onderhouden met werkgever, bedrijfsarts en casemanager.

Er wordt  elke twee maanden een schriftelijk verslag gemaakt, zodat helder is dat zorgvuldig aan alle wettelijke verplichtingen wordt voldaan. Maar natuurlijk besteden we ook aandacht aan het loslaten van wat niet meer kan (ook op grond van het Arbeidsdeskundig onderzoek).

Wij nemen u als werkgever de zorg uit handen.

Contact