Het is dus belangrijk voor medewerkers om zich professioneel en persoonlijk te ontwikkelen. En om te weten waar hun talenten liggen en hoe deze het beste ingezet kunnen worden. Maar hoe doe je dat? Choice en Partners begeleidt medewerkers doelbewust in het vormgeven van  hun carrière.  Een externe coach,  van buiten het bedrijf  is vertrouwd en een neutrale gesprekspartner.

Wat houdt loopbaancoaching bij Choice en Partners in ?

Loopbaancoaching kan worden ingezet bij vragen op het gebied van werk, scholing en carriére. Met als doel: het bieden van ondersteuning bij sturing en richting geven aan de eigen loopbaan. Door het voeren van individuele coachingsgesprekken helpt Choice en Partners medewerkers om er achter te komen wat ze het beste kunnen en willen. Zodat ze een realistische, weloverwogen stap in hun eigen loopbaan kunnen zetten. Met loopbaancoaching krijgt de medewerker inzicht in onder andere:

De persoonlijke drijfveren

De interesses

De competenties en talenten

De persoonlijke werkhouding

Plannen voor de toekomst

Wat levert het op?

Het resultaat van loopbaancoaching is dat de medewerker leert om eigen regie te nemen over het vervolg van zijn/haar loopbaan.

Choice en Partners biedt medewerkers een nieuw perspectief en helpt om snel en weloverwogen beslissingen te nemen.

Zo zijn ze zich meer bewust van de eigen kracht en van eventuele ontwikkelpunten. Zodat beter bepaald kan worden wat de loopbaanwensen en passende mogelijkheden zijn, om op de juiste plek terecht te komen. Door loopbaancoaching wordt de arbeidsmobiliteit zowel binnen, als buiten de organisatie gestimuleerd.

Contact