Choice en Partners is ervaren in de vraagstukken op het gebied van Employability en Talentmanagement, en kan werkgevers en medewerkers ondersteunen om duurzaam inzetbaar te blijven in werk.

Wat houdt een Duurzaam aan het werk traject bij Choice en Partners in ?

Bij een “duurzaam aan het werk”-traject gaan we met de medewerker in gesprek om te onderzoeken of er pijnpunten zijn en waar deze zitten. We analyseren de situatie, bespreken mogelijke oplossingen en zetten aan tot actie.

Op het gebied van arbeid is er natuurlijk veel mogelijk. Tot het proces van het duurzame werken te komen kunnen we bijvoorbeeld kijken naar de status van werk en inkomen, naar technologische ontwikkelingen die werk duurzamer zouden maken en hoe het werk misschien uitgebreid kan worden met verantwoordelijkheden. Duurzame arbeidsparticipatie heeft een uitwerking op verschillende onderdelen.

Het doel is om tot daadwerkelijke verbetering te komen van de situatie. Dat betekent dat de medewerker zelf aan de slag moet! Soms vraagt het ook een inspanning van de leidinggevende of HRM en daarom bespreken we de eventuele oplossingen ook met hen. Werkgevers en werknemers moeten dus aan de slag voor werkzame arbeidsparticipatie.

Wat levert het op?

Voor de medewerker levert het traject een optimalisatie van de weerbaarheid, balans en arbeidsmarktwaarde op, zodat hij/zij met plezier naar het werk blijft gaan.

Voor de werkgever levert een bevlogen, competente en gemotiveerde medewerker een optimale bijdrage aan een flexibele organisatie en een hogere productiviteit op.

Bovendien worden deze medewerkers minder vaak ziek, zodat er sprake is van een vermindering van verzuim en dus een vermindering van verzuimkosten. Vraagstukken op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid zijn vaak maatwerk. Choice en Partners gaat graag in gesprek om de precieze vraag te achterhalen en een passende interventie aan te kunnen bieden. Interventies kunnen zowel individueel als groepsgewijs ingezet worden, afhankelijk van de vraagstelling. In sommige gevallen worden interventies vergoed door de zorgverzekeraar van de werkgever.

Contact