Voor werkgevers

Een werknemer die verzuimt is een zorg en een kostenpost. Voorkomen is dan ook beter dan genezen. Choice helpt uw werknemers gezond, gemotiveerd en zich ontwikkelend te blijven werken voor uw organisatie.

Preventie


Om kosten door verzuim zo veel mogelijk te beperken, heeft Choice het programma duurzame inzetbaarheid ingericht. In dit programma is er aandacht voor de werknemer en voor managers die gezond en gemotiveerd werken willen stimuleren. We inventariseren risico's, maken die bespreekbaar en we dragen oplossingen aan.

Met individuele loopbaancoaching of loopbaanworkshops wordt vastgesteld of uw werknemer nog een passende functie bekleedt. Zo niet dan kan omscholing, coaching op competenties, ondersteuning in het functioneren of een verandering van functie of werkomstandigheden ervoor zorgen dat uw medewerker het beste uit zichzelf kan blijven halen.

Hoe kan uw medewerker vitaal en gemotiveerd aan de slag blijven, wanneer leeftijd of gezondheid hem parten gaan spelen? Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Wij kunnen uw medewerker een werkvermogentest afnemen. Hiermee kunnen we een indicatie geven of verzuim dreigt. Uw leidinggevend personeel kan een training duurzame inzetbaarheid volgen om de employabilitycultuur te bevorderen.

Stress kan leiden tot langdurig verzuim en beïnvloedt ook op de korte termijn de productiviteit van uw personeel. U kunt hoge verzuimkosten voorkomen met ons preventietraject stress en burn out.

Re-integratie en van werk naar werk.

Helaas is het soms al te laat voor preventie. De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) verplicht u om actief bij te dragen aan de re-integratie van een langdurig zieke werknemer. Choice neemt u deze zorg uit handen en voorkomt zo loonsancties.

Choice verzorgt re-integratietrajecten in het 1e, 2e of zelfs 3e (WGA)spoor conform de eisen van de WVP. Goed casemanagement, een arbeidsdeskundig advies, mediation en juridische ondersteuning kunnen hierbij een cruciale rol spelen.

Wanneer na reorganisatie functies komen te vervallen, biedt een van werk naar werk traject uitkomst. Choice begeleidt uw werknemers naar een nieuwe baan of naar een carrière als ondernemer/zelfstandige.

Interesse ? Bel het hoofdkantoor 033-4632443 of mail naar info@choice-loopbaanadvies.nl. Als u het contactformulier invult, nemen wij graag contact met u op.

Choice teamfoto

Campina
zaphyrion server