Lig je op koers?

stuurman 2stuurman

Er verandert veel op de huidige arbeidsmarkt. Nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden; de één ziet het als een uitdaging, de ander vindt het best spannend.

Het is nog niet voor iedereen duidelijk welke kant het schip op zal varen en wanneer het in welke haven aankomt. Je eigen koers varen en vertrouwen op je eigen kompas is iets dat je wél  zelf in de hand hebt.

De steeds veranderende omgeving vereist dat je zelf actief je loopbaan ontwikkelt en stuurt, om uitdaging, plezier en voldoening te kunnen blijven behouden. Voorwaarden om lang, gezond en vitaal te kunnen blijven functioneren. Ben je de stuurman van je eigen boot?

Zou je wel wat ondersteuning willen hebben in het verkrijgen van inzicht in je sterktes en zwaktes, drijfveren, doelen, wensen  en je vervolgstappen in jouw carrière? Met enkele gesprekken kun je  al  je koers bepalen en kom je vaak al in beweging.

De coaches van Choice en Partners begeleiden je graag:

 

033-4632443

info@choiceenpartners.nl

Hanneke van Renterghem

Week van de Werkstress

Op initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid is deze week uitgeroepen tot “Week van de Werkstress”.  De achtergrond van dit initiatief is gelegen in de acties rondom de Duurzame Inzetbaarheid van werknemers.

In het kader van de steeds ouder wordende werknemer is de cruciale vraag: hoe blijf ik als werknemer fit en vitaal in mijn werk? En hoe zorg ik ervoor dat ik positief in mijn werk blijf staan?

En voor werkgevers geldt in dat geval uiteraard: Hoe zorg ik ervoor dat mijn werknemers fit en vitaal blijven, en hun werk leuk blijven vinden?

De achterliggende dreiging is natuurlijk dat, als je je niet meer fit en vitaal voelt en niet meer blij bent met je werk, je sneller de kans loopt om ziek te worden.

Uit onderzoek is gebleken dat vooral werkstress een oorzaak is voor uitval door ziekte op de werkvloer. Bijna 1 miljoen werknemers kampt met burn-outklachten. En bijna 2,7 miljoen werknemers zegt te maken te hebben met een hoge werkdruk.

Nu is hier natuurlijk niet één standaard oplossing voor.

Daarom daagt het Ministerie zowel werknemers als werkgevers uit om oplossingen te bedenken om werkstress en het risico op burn-outklachten te voorkomen.

Het OVAL heeft hiervoor al verschillende tips gegeven, zoals:

  • Gelegenheid bieden aan werknemers om stoom af te blazen en hun ervaring, twijfels of frustratie te delen. (Vaak werkt dit het beste als hierbij sprake is van een onafhankelijke partij.)
  • Hulp bieden in preventieve zin (dus: voordat er sprake is van een ziekmelding) aan mensen die stress ervaren. (Hiervoor is een scala aan interventies beschikbaar.)
  • Het trainen van de leidinggevenden in het omgaan met deze klachten.
  • Zorgen voor voldoende energiebronnen. Hierbij valt natuurlijk niet alleen te denken aan gezond eten, slapen en/of bewegen, maar ook aan het omgaan met stress en werkbelasting, of inzicht krijgen hoe voor de betreffende werknemer het werk leuker kan zijn. (Ook hiervoor bestaat een scala aan interventies en oplossingen)

Wij zijn heel benieuwd wat uw tips zijn en delen graag onze kennis en ervaring met u!

Door: Ellen Hoekwater

 

week werkstress

Werkplezier

 

Hoe staat het met jouw werkplezier?

Meer werkplezier begint met bewustwording; sta eens stil bij wat je vindt en voelt: Wat trekt je aan in je werk, wat staat je tegen? Ga je fluitend naar je werk, waarin je doet waar je goed in bent, met leuke collega’s en een inspirerende baas ? Of is je werk eigenlijk wel erg druk, heb je last van alle veranderingen en pieker je daar s’ nachts over? Kijk eens, als een aapje op je eigen schouder, naar jezelf hoe je je werk nu beleeft en doet.

Deze bewustwording helpt je om een helder beeld te krijgen en vervolgens ook keuzes te kunnen maken. Keuzes die je ook moet durven maken. Elke verandering komt pas tot stand als je onbehagen voelt, een visie hebt waar je heen wilt en het lef hebt om een keuze te maken. En vervolgens de stap te zetten en in beweging te komen.

Soms is het fijn om een klankbord te hebben bij dit proces van bewustwording, kiezen en handelen.

De coaches van Choice en Partners kunnen dit klankbord voor je zijn op je weg naar meer werkplezier.

Je kunt terecht bij een van onze coaches, maak een afspraak via 033-4632443.

werkplezier

Durf te kiezen!

blog

Durf een keuze te maken!

Kiezen vergroot namelijk de kans op een nieuwe baan…… “maar als ik kies dan beperk ik mezelf, ik houd liever alle opties open!” zei een kandidaat laatst tegen mij.

Kiezen lijkt inderdaad te beperken in de aanloop naar een nieuwe functie. Het schept echter wel duidelijkheid.

Heb je n.l. een bewuste keuze gemaakt, kan je deze ook beter over de bühne brengen. Tijdens een netwerk gesprek, kan je dan een gerichte vraag stellen over een eventuele functie in plaats van aan te geven “dat je werkelijk voor álles in bent!”. Als je dit zegt, weet je gesprekspartner nog niet waar hij/zij aan toe is, ondanks je goed ingestudeerde pitch.

Een helder overwogen keuze, maakt dat je ook een heldere en overwogen vraag kan stellen: “Ik zoek een baan als administratief medewerker in de zorgsector , weet jij iets voor me? ”

Maar hoe kies ik dan, Ik kan best heel veel, ben van alle markten thuis, wil heel graag werken en maakt niet uit wat het is…. Zijn een aantal gedachten die dan naar boven kunnen komen.

Maak keuzes door een aantal zaken helder te krijgen:

Wie ben ik, wat wil ik én wat kan ik goed? Hiermee ontdek je……

Deze uitkomsten zou je kunnen koppelen aan sectoren en branches, waar de uitkomsten van je ontdekkingen bij passen.

En dan is het tijd om je doel goed in beeld te brengen:

Wat zijn dus de sectoren waar ik in wil werken?

Welke bedrijven behoren tot die sector?

Welke functies zijn er zoals in die bedrijven?

Zit de functie die ik voor mezelf gedefinieerd heb ook bij?

En dan last but not least: Check je LinkedIn om te kijken wie er in jou netwerk bij dat specifieke bedrijf werkt.

Bovenstaande is een eerste aanzet om te komen tot keuzes…. Klinkt makkelijk, leest makkelijk maar doen??? Best angstig…. Ga met jezelf aan de slag is eigenlijk de boodschap, maak keuzes en ga gericht te werk. Het geeft je uiteindelijk de vrijheid om selectief te zijn. En selectief zijn geeft rust, niet meer met “hagel schieten”. De loopbaan coaches van Choice en Partners, schieten graag gericht met jou!

Sacha Lamers Partner Choice

 

Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden!

images8Z7XWI7W

Deze slogan las ik ergens op internet en sprak direct tot mijn verbeelding.

Hoe blijven wij vitaal?

Vanuit HR gaat er altijd veel aandacht uit naar verzuimende en disfunctionerende medewerkers. Maar …..het overgrote deel van de medewerkers doet gewoon zijn werk en welke aandacht krijgen zij?

Bij vitaliteit gaat het niet alleen om het bestrijden en voorkomen van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van welzijn, employability en gezondheid. Dat vraagt om een personeelsbeleid dat gericht is op het bevorderen van vitale werknemers in een vitale organisatie. Vitaliteitsmanagement gaat om het versterken van mensen en organisaties.
Het zijn alle activiteiten binnen organisaties, die erop gericht zijn om hun medewerkers vitaal te houden, zodat ze langer met plezier doorwerken en tijdens hun loopbaan optimaal functioneren.

Vitaliteitsmanagement is een mix van aandacht voor de fysieke fitheid van de medewerker en zijn geestelijke gezondheid. Je moet als medewerker tot op hogere leeftijd met plezier en gemotiveerd aan het werk zijn, ofwel duurzaam inzetbaar zijn.
Iemand die al 20 of 25 jaar alles weet van één bepaalde functie, moet zich volgens mij gaan afvragen of hij niet wat anders moet doen voordat zijn taak overbodig wordt. Je moet er zelf voor zorgen dat je aantrekkelijk blijft voor de arbeidsmarkt. Als een medewerker daar niet uit zichzelf over nadenkt, zal de werkgever hem die spiegel gaan voorhouden.
Vitaliteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van medewerker en werkgever.

De tendens is dat medewerkers meer ondernemer worden. Dit betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van hun eigen talenten, loopbaan en vitaliteit.
Waar kan ik straks in verder met de talenten die ik heb? Collectief beleid schiet zijn doel voorbij, als weinig betrokkenen zich er geholpen door voelen. Mijn talenten zien er anders uit dan die van mijn collega. Kortom vitaliteit is maatwerk!

Vraag iedere medewerker zijn eigen plan te schrijven, inclusief besteding van het loopbaanbudget. In dit plan staan persoonlijke doelen, binnen de huidige rol, maar misschien ook hoe jij je voorbereidt op toekomstige rollen in jouw loopbaan. Wat zijn je talenten, hoe zet je deze in en hoe ga je deze verder ontwikkelen. Waar in je professionele en persoonlijke ontwikkeling wil je groeien? Hoe kun je nog effectiever worden? Waar wordt je door geïnspireerd? Er staat beschreven hoe je deze doelen wilt gaan realiseren en hoe jij je loopbaanbudget wil gaan inzetten.
Bij Choice hebben wij jarenlange ervaring opgebouwd om medewerkers en organisaties te adviseren; ondersteunen en inspireren bij het maken van dit soort plannen. In eerste instantie gedwongen, maar gelukkig steeds meer ook op vrijwillige basis gaan medewerkers met hun(loop)baan aan de slag.
Vitale medewerkers dragen bij aan een vitale op de toekomstgerichte organisatie.

En toch zal er dan nog steeds verzuim ontstaan. Mensen hebben pech met hun gezondheid, of hebben te laat aangevoeld dat zij niet meer vitaal waren. Maar ook hier blijkt uit onderzoek, dat een langdurig zieke medewerker die zelf actief is en initiatieven neemt, een grotere kans heeft op succesvolle re-integratie.

Wat kunnen we daarnaast doen om zo vitaal mogelijk te blijven?

– Werk aan een goede gezondheid
– Beweeg goed, eet gezond en neem voldoende rust
– Zoek werk dat past bij jouw mentale en fysieke gestel
– Zorg dat je je blijft ontwikkelen en uitdaging in je werk houdt
– Ga voor werk waarin je kunt samenwerken en waar je er toe doet
– Maak dat je de juiste competenties hebt en houdt.

Barbara Habig, 27-1-2016

Goede voornemens

Goede voornemens

Het is de maand van de feestdagen.

Het oude jaar loopt ten einde en het nieuwe jaar begint bijna.

Het is ook de maand van de goede voornemens.

Ieder jaar neemt vrijwel iedereen zich dingen voor om beter of anders te doen.

Maar ook iedereen weet dat het heel moeilijk is om je te houden aan je goede voornemens.

Sterker nog: uit onderzoek blijkt dat 92% van alle goede voornemens falen!

Dat betekent dus dat maar 8% van alle goede voornemens slaagt.

Hoe komt dat?

Onderzoek geeft tevens aan dat er sprake is van bepaalde trends in het vaststellen van goede voornemens.

Kennelijk is het in het ene jaar hip om te stoppen met roken en in het andere jaar om af te vallen of te beginnen met sporten.

Vanuit mijn visie als loopbaanbegeleider viel mij één trendonderzoek op:

Als nieuwe hype worden een aantal voornemens genoemd die aan lijken te sluiten bij het voorkomen van werkstress. (Zoals mijn collega Hanneke in haar vorige blog al aangaf: reden van uitval no. 1!).

De twee belangrijkste trends vond ik:

  1. Leer “nee” te zeggen
  2. Maak meer tijd voor jezelf vrij

Ik zou daar zelf nog aan toe willen voegen:

  1. Zorg voor meer plezier en energie in je werk

Meer plezier in werk betekent immers wat ze noemen “bevlogenheid”.

En bekend is dat bevlogen medewerkers niet alleen zelf meer geluk en succes ervaren in hun werk, maar de werkgever ook!

De uitdaging is natuurlijk: hoe zorg je voor meer plezier en energie in je werk?

Een vraag die velen bezig houdt.

Vanuit Choice zijn wij van mening dat kennis van je eigen talenten je een stuk op weg kan helpen.

Het is belangrijk als werkgevers hierin investeren.

Uiteraard is ons goede voornemen om daarbij te helpen!

 

Fijne feestdagen en een heel gelukkig en gezond 2016!

Door: Ellen Hoekwater

Het is de week van de Werkstress…………

naamloos

Het is de week van de Werkstress….

Maar is een week wel voldoende? Stress op het Werk is beroepsziekte nr 1. Meer dan 1 miljoen mensen hebben last van burnout verschijnselen. 36 % van het werk gerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress. En dit treft vaak jonge werknemers, tussen 25 en 35 jaar, namelijk 17 %.

TNO heeft berekend dat het door werkstress-gerelateerd ziekteverzuim jaarlijks €1.800.000.000: 1,8 miljard euro kost. Wat zijn de oorzaken?: TNO heeft ook onderzocht dat het in 38 % van de gevallen te maken heeft met hoge taakeisen, 44 % heeft weinig autonomie op het werk. 3 miljoen Nederlandse werknemers geeft aan behoefte te hebben aan maatregelen tegen werkstress.

Het is dus heel belangrijk dat er meer aandacht komt voor Stress op het werk, financieel maar juist ook voor de gezondheid en welzijn van de werknemer. Door te luisteren naar je werknemers, het meer ruimte bieden of stil te staan bij veranderingen/verbeteringen in de werkorganisatie kun je als werkgever al heel wat doen.

Ook de werknemer zelf kan iets doen en dat begint met kritisch kijken en luisteren naar jezelf en de signalen die het lichaam je geeft. Niet maar doorgaan, maar je energie in balans houden. En zelf de verantwoording voor je eigen keuzes nemen.

Het tegengaan en voorkomen van werkstress is volgen Choice een gezamenlijke taak van werkgever en werknemer, met ieder zijn eigen verantwoordelijkheid.

Voor Choice is een week van de werkstress niet voldoende, als je de bovenstaande cijfers leest lijkt zelfs een jaar van de werkstress erg optimistisch.

Door: Hanneke van Renterghem 18-11-2015

Bron:: De kosten van ziekteverzuim voor werkgevers in Nederland [2012] (TNO, 2014); : Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2014 (TNO / CBS) en Werkgevers Enquête Arbeid 2014 (TNO).

 

 

Veranderingen op de arbeidsmarkt

Tim Sachse

Werk wordt steeds flexibeler. Thuiswerken, social media, overal toegang tot internet… Het zijn allemaal factoren waardoor je overal en altijd kan werken. De scheidingslijn tussen werk en privé vervaagt steeds meer.

Tegelijkertijd hebben we te maken met een onstabiele economie met ups & downs. Dit is een reden dat vaste contracten steeds schaarser worden: tijdelijke contracten en projectmatig werk is aan de orde van de dag en het aantal flexwerkers blijft groeien. Ook is er een stijging te zien in het aantal zzp’ers.

Lees verder

Re-integratie in de praktijk

 

Onlangs kwam mij een artikel onder ogen van Lineke van Hal (sociale vraagstukken, 12 maart 2014) die schreef over haar proefschrift waarin ze analyseerde hoe arbeidsre-integratie werkt in de praktijk. Een feest van herkenning over de weerbarstigheid van de praktijk versus een optimistische maakbaarheidsvisie. In theorie moet een zieke werknemer behandeling zoeken en ondergaan, een stabiele gezondheidssituatie bereiken en vervolgens uitgaan van de mogelijkheden die hij daarna heeft en daarmee de arbeidsmarkt opgaan. Lees verder

Gezondheidsbeleving

Minke HuismanEr wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de gezondheidsbeleving van mensen en de invloed van deze beleving op het functioneren in het dagelijks leven. Los van de belemmeringen die een ziektebeeld vaak met zich meebrengen, blijkt ‘mindset’ van invloed te zijn op de mate waarin deze belemmeringen zich in de praktijk manifesteren. Lees verder